Znaczenie poszanowania oryginalnej anatomii endodontycznej w endodoncji nieoperacyjnej

Część I: Jak nie przegapić żadnego kanału?

Kształtowanie, czyszczenie systemu kanałów korzeniowych to istotne fazy poprawnego leczenia kanałowego. Ich prawidłowe przeprowadzenie pozwala klinicystom osiągnąć cel leczenia endodontycznego i sukces terapeutyczny.

W endodoncji nieoperacyjnej trudności napotykane przez lekarza są prawie wyłącznie anatomiczne, a ryzyko niepełnego określenia wewnętrznej anatomii podczas leczenia kanałowego jest wysokie ze względu na złożoność
systemu kanałów korzeniowych. Nieodnaleziony kanał jest jedną z najczęstszych możliwych przyczyn niepowodzenia, a kliniczny wpływ przegapionej anatomii można wyraźnie wykazać w przypadku dużej liczby doniesień o ponownym leczeniu endodontycznym dostępnych w literaturze; w większości przypadków niepowodzenie leczenia endodontycznego wiąże się z nieprzeleczoną przestrzenią kanałową. Umiejscowienie i leczenie tej brakującej anatomii zazwyczaj prowadzi do całkowitego klinicznego i radiologicznego gojenia.

Celem wykładu jest podkreślenie, jak ważne jest, aby klinicysta znał wszystkie możliwe anatomiczne warianty, aby zapobiec powikłaniom wynikającym z niekompletnego leczenia i uzyskać pozytywny wynik terapii. 

Diagnostyka obrazowa jest zasadniczym elementem diagnostyki przedoperacyjnej. CBCT ma ogromne zalety w porównaniu z tradycyjnym dwuwymiarowym badaniem dzięki trójwymiarowej wizualizacji przestrzeni okołokorzeniowej i endodontycznej, umożliwiając lekarzowi doskonałą wizualizację leczonego obszaru. Jednocześnie w większości przypadków operator powinien być zdolny do oceny sytuacji na podstawie tradycyjnego radiogramu 2D; w przypadkach braku wątpliwości stosowanie CBCT do wizualizacji przestrzeni endodontycznej stanowi niepotrzebne narażenie pacjenta na ekspozycję promieni radiologicznych. 

Do celów wykładu należy zarówno podkreślenie wagi znajomości wariantów anatomicznych, aby zapobiec błędom i uzyskać pozytywny wynik terapii, jak i nauka racjonalnego równoczesnego wykorzystania obrazowania 2D i 3D w celu zapewnienie najlepszej usługi dla pacjenta przy jak najmniejszym koszcie biologicznym.

Znaczenie poszanowania oryginalnej anatomii endodontycznej w endodoncji nieoperacyjnej

Część II: Jak respektować anatomię w trakcie opracowywania kanałów?​

Podczas opracowywania kanału, dzięki zwracaniu uwagi na anatomię pozwala operatorowi wypreparować przestrzeń endodontyczną oszczędzając dentynę kanałową uzyskując jednocześnie idelany kształt kanału dla płynów płuczących i prawidłowego wypełnienia w trójwymiarze.

Stworzenie prawidłowego kształtu kanału korzeniowego który spełnia normy i jest oszczędny dla tkanek zmniejsza ryzyko wytworzenia stopni i innych błędów podczas preparacji takich jak transportacja światła uznanych przez międzynarodową naukową literaturę jako czynniki wpływające na porażkę leczenia kanałowego.

Jednocześnie prawidłowo opracowany kanał pozwala na precyzyjniejsze wypełnienie go bez niepotrzebnej ekstruzji materiału poza wierzchołek.

Narzędzia niti w istotnym stopniu pomagają klinicyście jednak najważniejsze dla osiągnięcia sukcesu jest używanie ich zgodnie z protokołem który działa w każdych warunkach. Wiedza odnośnie technicznych właściwości pilników jest niezmiernie istotna jednak wiedza o tym jak kształtować kanały jest nadal ważniejsza niż same pilniki. Ten wykład ma dwa główne cele: Pierwszy z nich to jak złe użycie pilników może wpłynąć na powstawanie błędów utrudniających leczenie, a to w prostej lini prowadzić może do braku sukcesu.

Drugim celem jest podkreślenie jak w obecnych czasach endodoncja nieoperacyjna dzięki nowym systemom i całkowicie mechanicznemu opracowaniu kanału korzeniowego może zostać zastosowana przez lekarza aby uzyskać szybko zamierzone efekty jednocześnie zwracając uwagę na oryginalną anatomię kanału korzeniowego.

Płukanie: Jak uzyskać lepsze efekty?

Opracowanie i dezynfekcja kanału korzeniowego jest kluczową procedurą w procesie leczenia kanałowego.

Celem płukania jest pozbycie się pozostałości chorobowo zmienionej tkanki i biofilmu bakteryjnego co pozwala na trójwymiarową adaptację wypełnienia kanału korzeniowego do ścian systemu. W rzeczywistości kompleksowość i różnorodność anatomii systemów kanałowych jest tak wielka, że często ogromna powierzchnia kanałów jest niedostępna dla instrumentarium którego używamy w trakcie opracowywania, zatem jedynie płukanie w dużej mierze bazujące na podchlorynie sodu jest w stanie rozpuścić i usunąć biofilm bakteryjny. Tradycyjne techniki płukania z użyciem strzykawki i igły często bywają nieefektywne w dotarciu do całej powierzchni wymagającej dezynfekcji. Nowsze metody pozwalają na lepszą dystrybucję płynów w kanałach korzeniowych. Celem wykładu będzie krytyczna analiza technik i instrumentarium a także wskazanie optymalnej techniki płukania aby zmaksymalizować efekty i finalny wynik leczenia kanałowego.

Plusy i minusy nieoperacyjnego ponownego leczenia endodontycznego oraz nowe podejście chirurgiczne

W ostatnich latach nowoczesne techniki i nowe instrumenty rozszerzyły rolę ponownego leczenia endodontycznego, umożliwiając leczenie i rozwiązywanie złożonych przypadków klinicznych i leczenie wielu patologii. Nie oznacza to jednak, że zmniejszyła się liczba zabiegów z zakresu chirurgii
endodontycznej.

Z jednej strony spadła liczba wskazań do interwencji chirurgicznej, lecz jednocześnie końcówki ultradźwiękowe, powiększenie, mikroinstrumenty i nowe materiały przeznaczone do zamykania wierzchołków korzeni radykalnie zwiększyły odsetek powodzeń; obecnie odsetek ten szacuje się na ponad 90%. Zastosowanie nowoczesnego protokołu mikrochirurgii endodontycznej stanowi jedną z najważniejszych procedur w leczeniu endodontycznym.

Wypełnienie kanału i protokoły odbudowy po leczeniu w codziennej endodoncji

Wszystkie aspekty leczenia endodontycznego są równie ważne. Wypełnienie kanału korzeniowego jest kluczem do sukcesu długoterminowego. Wybór prawidłowej techniki zależy od warunków klinicznych. 

Podczas pierwszej części wykładu w krytyczny sposób zostaną omówione różne techniki stosowane do trójwymiarowego wypełnienia kanału korzeniowego w codziennej praktyce. Zaproponowane zostaną konkretne procedury postępowania.

Druga część wykładu poświęcona będzie odbudowom po leczeniu kanałowym. Lekarze klinicyści codziennie mierzą się z wieloma trudnymi decyzjami. Wybór materiału i techniki preparacji są kluczowe dla uzyskania sukcesu w codziennej praktyce. Jednak brak jest prostych i powtarzalnych procedur które mogłyby zostać wdrożone. Wykład poświęcony będzie prostym i powtarzalnym procedurom wypełniania kanałów i odbudowy po endo. Każdy uczestnik wykładu otrzyma wiele wskazówek klinicznych które będzie mógł użyć już następnego dnia w swojej praktyce stomatologicznej.

tak chcę uczestniczyć w forum