Organizator

Organizatorem 1st Style Italiano Endodontics Forum – Poland jest

AVIGRAF s.c.
Al. Armii Krajowej 220
43-316 Bielsko-Biała
w kooperacji ze:

Zapisy, płatności, wystawianie faktur VAT  oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wydarzenia pod numerem telefonu:

726 893 853

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Jeżeli chcesz zadać pytanie skorzystaj z poniższego formularza

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AVIGRAF s.c. Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

tak chcę uczestniczyć w forum