Filippo Cardinali

Filippo-Cardinali

Absolwent stomatologii i protetyki stomatologicznej na Uniwersytecie w Ankonie w 1992 roku. Aktywny członek Włoskiego Towarzystwa Endodontycznego. Certyfikowany Członek Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego. Członek towarzyszący Amerykańskiego Stowarzyszenia Endodontów. Członek Style Italiano Endodontics. Autor książki „Testo atlante di anatomia endodontica” wydanej przez Tecniche Nuove w 2011 roku.  Współautor książki „Isolamento del campo operatorio: come razionalizzare la clinica e migliorare la propria vita professionale” wydanej przez ANDI Servizi w 2013 r. Współautor książki „Manuale di Endodonzia” wydana przez Elsevier Masson Italy w 2013 r. Prowadzi kursy teoretyczne i praktyczne z przedmiotów związanych z izolacją pola operacyjnego i endodoncji w kraju i za granicą. W swojej prywatnej praktyce koncentruje się na endodoncji i stomatologii odtwórczej. Jest autorem publikacji w czasopismach krajowych i
międzynarodowych.

Enrico Cassai

ukończył z wyróżnieniem stomatologię i protetykę stomatologiczną na Uniwersytecie w Ferrarze w 1999 roku. Jest aktywnym członkiem Włoskiego Towarzystwa Endodontologicznego (SIE) i Włoskiego Stowarzyszenia Stomatologii Mikroskopowej (AIOM). Jest członkiem stowarzyszonym Amerykańskiego Stowarzyszenia Endodontów (AAE) i Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE). W latach 2015-2017 pełnił funkcję Regionalnego Sekretarza SIE (Włoskie Towarzystwo Endodontyczne). W 2004 r. Dr Cassai był preceptorem na Oddziale Endodontycznym Uniwersytetu Loma Linda (Kalifornia). Szkolił się na wydziale dr M.Torabinejada, w ośrodku dydaktycznym dr Cliffa Ruddle’a i centrum treningowym dr Stephena Buchanana w Santa Barbara (Kalifornia). Prowadził kursy i konferencje we Włoszech i za granicą, jest autorem wielu publikacji prezentowanych na łamach międzynarodowych czasopism. Dr Cassai jest również profesorem kontraktowym Endodoncji na Uniwersytecie w Ferrarze (2004-2010 i 2013-2016). Pracuje w prywatnej praktyce w Ferrarze, szczególnie zaangażowany w endodoncję kliniczną, chirurgię mikroskopową i estetyczną stomatologię odtwórczą.

Enrico-Cassai

Fabio Gorni

Fabio Gorni

był konsultantem z zakresu endodoncji na Uniwersytecie w Mediolanie. Jest aktywnym członkiem Włoskiego Towarzystwa Endodontycznego, Włoskiej Akademii Stomatologii Mikroskopowej, członkiem Europejskiego Towarzystwa Endodontologicznego i członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Endodontów. W latach 1994-1998 był członkiem komitetu akceptacyjnego członków Włoskiego Towarzystwa Endodontycznego, zaś w latach 1998-2001 był sekretarzem ds. Kultury Włoskiego Towarzystwa Endodontycznego. Był prezesem Włoskiego
Towarzystwa Endodontycznego w latach 2003-2005. Był prelegentem na wielu kursach i kongresach we Włoszech i świecie oraz autorem licznych publikacji krajowych i międzynarodowych. Jest współtwórcą serii filmów naukowych we współpracy z Dr C.J. Ruddle, zatytułowanych „Endodontyczna gra” dystrybuowanych w Europie, USA, Kanadzie, Australii i Azji.

Grzegorz Witkowski

Ukończył studia na Akademii Medycznej w Warszawie w 2003 roku. Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Olsztynie. Specjalizuje się w stomatologii zachowawczej i endodoncji mikroskopowej. Wykładowca wielu kursów i sympozjów krajowych i zagranicznych. Członek PTE, ESE. Autor artykułów prasowych z zakresu endodoncji, stomatologii minimalnie inwazyjnej i estetyki kompozytowej. Jedyny w Polsce członek Style Italiano Endodontics. W 2017 roku uruchomił specjalistyczne centrum szkoleniowe w Nidzicy. W 2015 stworzył grupę wykładową Dental Masters Group której głównymi założeniami jest prowadzenie zaawansowanych szkoleń z zakresu stomatologii odtwórczej i endodoncji z zastosowaniem mikroskopu zabiegowego.

tak chcę uczestniczyć w forum